torsdag den 17. december 2015

NY VIDEN OM CHRISTIAN DEN 4.'s BØRNETEGNINGER

DENNE KUNSTHISTORIE blev vist på facebook 12. december 2015 og det bragte ny viden med sig. Det viser sig, at Axel Johnsen har lavet en fin film om tegningerne og den studiebog de lå i - se her. Det betyder, at vi nu kender perioden, de er tegnet i, og har lidt mere viden om den. Simon Bang henledte min opmærksomhed på datidens prospekt-tegninger, som kan have været en inspirationskilde. Jeg bringer her indlægget tilføjet den nye viden.

Naja Pedersen

   
Tre Børnetegninger udført af Christian 4. Udaterede. Kilde: Rigsarkivet.
HER ER TRE BØRNETEGNINGER fra 1500-tallet udført med pen og blæk. De er fundet i en studiebog, der har tilhørt Christian 4. (1577-1648). Studiebogen er fra 1583- til 1590 og giver et indblik i den uddannelse, det unge kongebarn fik i Kolding. Christian er mellem 6 og 13 år, da han udfører Børnetegningerne. Den øverste tegning viser os 10 større og mindre skibe i kamp på havet. Skibene er meget detaljeret tegnet. Der er vind i sejlene og flag. Der er både danske og spanske flag på skibene. Der er ingen tvivl om, at Christian har haft en viden om samtidens skibe og skibsarkitektur.

DET VAR EN AF 1500-TALLETS MODERNE NEDERLANDSKE OPFINDELSER at male malerier, hvor skibene og eventuelle kampe mellem dem blev et hovedtema i kunsten (se eksempel her). Denne slags malerier kaldes søstykker eller marine maleri. Når billederne skulle forestille skibe i kamp, kom himmel og hav også i oprør. Truende mørke skyer og blæst der fik bølgerne til at gå højt og skibene til at ligge skævt, var en del af sceneriet. Dette har Christian kendt til. Dengang produceredes det meste af kunsten i Danmark af Nederlandske kunstnere. I Christians Børnetegning er der også synlige bølger og blafrende flag.

PERSPEKTIVET i tegningen er både fra siden og lidt oppefra. Fugleperspektivet var tidligere meget almindeligt, men på dette tidspunkt er man begyndt at sænke perspektivet, så skibe og kampe beskrives mere realistisk og reportage-agtigt. Denne synsvinkel implicerer at de er registreret af en person, der befinder sig på et andet skib og ser det der sker. På grund af perspektivet ved vi, at Christian ikke selv har set dette slag, og det er faktisk meget muligt, at tegningen er en efterligning af et maleri.
Prospekt af Helsingør. Kilde: Wikipedia
DET ER IKKE USANDSYNLIGT, at Christian også er blevet inspirerer af tidens prospekter. Prospekt betyder 'udsigt' og er en videreudvikling af et geografisk landkort. I Christians samtid var det meget brugt at fremstille prospekter, der viste perspektiviske fremstillinger af byer, bydele eller landskaber.

UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER er det ikke en tegning, der bygger på en direkte oplevelse, men den er heller ikke fri fantasi, da den rummer fine selvoplevede registreringer. Det er meget sandsynligt, at den unge Christian har fået fortællinger om fantastiske slag udkæmpet til søs, og at han har fundet dem spændende! Det er vel at sammenligne med, når børn i vores århudrede tegner krig. Se eksemplet her under, hvor den 8-årige Simon har tegnet et stort skib, der er under beskydning. Oppe i hjørnet har han også tegnet et kort, så vi ved hvor kampen finder sted.
"Morfars skib" af Simon Bang 8 år. Blyant og oliekridt på karton. Udført i 1969. (c) Simon Bangs Børnetegninger.
DEN ANDEN TEGNING af Christian den 4, viser to soldater i kamp. I denne tegning er der større sandsynlighed for, at han rent faktisk har set det, han tegner - samt at han tegner optrinnet, mens det sker. Hvis det er sådan det er foregået, viser det at han er ret god til at tegne og fastholde situationen. Desværre ved vi intet om disse tegninger, udover at det er Christian den 4. der har tegnet dem som barn/ ung. Og det giver jo rum til mange gætterier.

JEG KAN IGEN ikke lade være med at sammenligne Børnetegningerne fra 1500-tallet med de nærkampsoptrin, som børn i vore dage også er optaget af. Eksemplet herunder er igen fra samlingen Simon Bangs Børnetegninger (se mere her). Det er ikke en nævekamp som i Christian den 4.s tegning, men en kamp mellem to pistolbevæbnede cowboys:
"Skudduel" af Simon Bang 9 år. Blyant på papir. Udført i 1970. (c) Simon Bangs Børnetegninger. 
DEN TREDIE TEGNING af Christian 4. viser hvordan han får et almindeligt bogstav til at 'blomstre', og demonstrerer at han behersker Skrivekunsten og at han kan tegne abstrakte mønstre! Han var med andre ord i stand til at bruge tusch og pen, og desuden beherskede han - eller havde han kendskab til - samtidens tegne/ skrive konventioner.

DE TRE BØRNETEGNINGER VISER tilsammen, at Christian 4. var godt uddannet. Muligvis viser de også, at han var god til at tegne. I hvert fald fremgår det af dem, at han var god til at iagttage. Men det fremgår ikke om tegningerne blev tegnet af lyst eller af pligt.

NÅR MAN SER PÅ BØRNETEGNINGER i et historisk perspektiv, så bliver de for vore øjne dokumenter om ting og forhold og levet liv, der var (d)engang. Men vi opfatter dem naturligvis med vore dages briller. Udover at Christian 4. som kongebarn naturligvis var priviligeret og havde adgang til papir og blæk, vidner tegningerne om en uddannelse der lagde vægt på håndværksmæssige færdigheder og viden.

VI VED DESVÆRRE IKKE PRÆCIST, hvem der har besluttet at disse tegninger skulle gemmes eller hvorfor. Men har de ligget i studiebogen, har man vel besluttet at de hørte til denne bog, og at denne bog havde betydning fordi den fortæller om Christians den 4. uddannelse. Der er stor forskel på, om det er barnet selv (som i Albrecht Dürers tilfælde), en lærer (der har ment, at de var præstationer udover det sædvanlige, som burde fremhæves) eller om det er en arkivar/ historiker (der har ment, at det var væsentlige dokumenter for eftertiden).

JEG ER BARN AF REFORMPÆDAGOGIKKEN, og kan derfor ikke lade være med at håbe, at hele Christian 4. barndom og ungdom ikke blot var stiv hofetikkette, uoverskuelige krav og terperi, men at netop disse Børnetegninger fortæller os, at der også var rum til lystfulde aktiviteter og leg. I kommende indlæg vender jeg tilbage til den pædagogiske vinkel på Børnetegninger.

I denne måned undersøger jeg Børnetegningen og de konventioner der knytter sig til denne. 
Læs med her:
Kunstformidlerens undren
KÆRT BARN MANGE NAVNE
BØRNETEGNINGER ER IKKE ALTID PÅ PAPIR
YVES CONGAR

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar