torsdag den 17. december 2015

GÅENDE GRØN FISK MED PARAPLY - ENGELSKE BØRNETEGNINGER FRA 1800-TALLET


I KUNSTHISTORIEN ENGELSK BØRNETEGNING FRA 900-TALLET skrev jeg om en Børnetegning fra 900-tallet, tegnet af en anonym engelsk dreng på bagsiden af et religiøst manuskript fra et kloster. I denne Kunsthistorie fortæller jeg om flere engelske Børnetegninger fra midten af 1800-tallet, også udført på bagsiden af et manuskript, men denne gang med de voksnes accept og velsignelse.

I FORBINDELSE MED DIGITALISERINGEN af et af de vigtigste værker fra det 19. århundrede (jeg vender tilbage til hvilket) fandt man en række meget fine Børnetegninger fra tiden omkring 1859. I det hus i England, hvor manuskriptet blev til, boede der syv børn. På bagsiden af sider fra det håndskrevne manuskript samt udkast til andre manuskripter, fandt forskerne 94 Børnetegninger. Man ved ikke, hvem af børnene i denne børneflok der står bag hvilke tegninger, eller præcist hvornår de er fra. Men man ved, at papiret fra originalmanuskriptet er blevet genbrugt, og at det idag formentlig kun er bevaret på grund af at familien har værdsat Børnetegningerne.
BLANDT TEGNINGERNE ER en serie (17 ialt) af meget præcise registreringer af det Britiske Imperiums soldater og deres forskellige dragter. Tegningerne viser, at børnene er bestemt gode til at iagttage samt allerede øvede i og dygtige til at tegne og male. Motiverne er seriøst behandlet, og soldaterdragterne er meget detaljerede gengivet. På nogle af tegningerne har børnene også skrevet, hvilken soldat de har tegnet. Næsten en videnskabelig registrering.
BØRNETEGNINGERNE rummer også denne slags motiver: Fem frugter og grøntsager i fuld galop i et landskab der består af jord og vand. De er omdannet til ridedyr hver med fire ben og forskellige ryttere. Det ser ud som om de jager nogle dyr (4 stk.), som man kan se nederst i horisonten. Motivet er delt op i to dele. Landskabet gentages for oven og forneden med den grå-brune jord og i midten et vandhul, som rytterne springer hen over. Foroven er det tre ridedyr og forneden er det to ridedyr. Man kan forestille sig, at de to landskaber måske skal opfattes som en forlængelse af hinanden. Den forreste rytter forneden har et horn for munden, så det er oplagt at opfatte det som en jagtscene.

FRUGTER OG GRØNTSAGER er meget realistisk og sagligt gengivet. Under hvert dyr står skrevet, hvilken frugt eller grøntsag det er: Turnip (roe), Pear (pære), Pumpkin (græskar), Carrot (gulerod) og Apple (æble). Men det saglige modificeres ved animeringen af dem og ved tilføjelsen af rytterne. I virkeligheden viser denne tegning en omvendt verden. Normalt spiser heste og kører frugt og grøntsager, men her jages husdyrene af deres mad. Det er surrealt og komisk.
BØRNENE har brugt blyant, blæk og vandfarver til deres tegninger og de billedfortællinger der er i Det er forunderlige verdener, børnene har tegnet. De virker meget fantasifulde og alligevel er de fyldt med meget præcise skildringer af fugle og dyr og overraskende realisme. Som i tegningen af en farverig og tilsyneladende harmonisk idyl ovenfor her, der er på nippet til at blive brudt, fordi fuglene er sultne. Det ser ud som om den lille edderkop er lige ved at blive spist af en smuk pink fugl med gule vinger og grønne fjer, og et lille sommerfugle-lignede dyr er ved at blive spist af den flyvende røde fugl med de blå vinger. Tegneren har endda angivet en form for hieraki mellem dyrene, ved at tegne de store og stærkeste i farver, og de mindre farveløse.
MEN HVILKET AFGØRENDE VÆRKS BAGSIDE er det så at Børnetegningerne er tegnet på? Det er intet mindre end Charles Darwins håndskrevne originalmanuskript til On the Origin of The Species, ebogen der skaffede os en videnskabelig forklaring på, hvor den enorme diversitet i naturen komer fra. Hvor ironisk at et barn netop på bagsiden af denne tekst skulle vælge at tegne en fisk der beskytter sig mod vand. 

DER ER INGEN TVIVL OM at Darwins videnskabelig arbejde fyldte i hjemmet. Børnene er også blevet inddraget i hans arbejde, ved blandt andet at samle sommerfugle, insekter og møl. Desuden har de observeret og indsamlet planter, hvilket man kan se i deres tegninger. Børnene er tidligt blevet introduceret til et logisk verdenssyn, hvor alt kan iagttages og registreres.

I BØRNETEGNINGERNE gør børnene lidt grin med eller oprør mod deres fars logiske verden. Som det blandt andet kan ses i den farvede tegning (ovenfor her). Motivet er en grøn fisk. Fisk er vanddyr, men i denne tegning har den fået ben og er oppe at gå på land. Den kan minde om nogle af kunstneren Hieronymus Boschs figurer. Børnene ved, at fiskens rette element er vand, og understreger dette ved at forsyne den med en paraply. Det er ret surrealistisk, men alligevel logisk.

KARAKTERISTISK for disse børns tegninger er, at de tager afsæt i de voksnes verden, de kender denne verden ud og ind og behersker dens regler - og det demonstrer de. Deres tegninger er baseret på nøjagtige iagttagelser af virkeligheden, for det ved de værdsættes. Men de tilføjer det eksakte en en fantasifuld fabuleren, der grænser til det grinagtige eller det karikerede. Udgangspunktet for tegningerne er deres far og hans arbejde som motiv og som stil. Målet er at opnå hans opmærksomhed og helst accept. Og at det er lykkedes vidner tegningernes overlevelse om. 

DER ER EN STOR KONTRAST mellem Børnetegningen fra 900-tallet og Børnetegningerne fra 1800-tallet. Den første er tydeligvis tegnet uden de voksnes opmærksomhed og accept. Det ser ud som om den er tegnet af lyst, for barnets egen fornøjelses skyld, i smug og uden tanke for et publikum. De sidste er - udover at være skabt af flere børn og sandsynligvis i en eller anden form for fællesskab - tegnet med tydelig adresse til voksne. I disse tegninger viser børnene deres viden og tekniske kunnen frem for de voksne, og de ønsker at få deres opmærksomhed og accept. 

DE ENGELSKE BØRNETEGNINGER FRA 1800-tallet fortæller om borgerskabets børneliv i Viktoriatiden i England. I denne familie et børneliv med en stor børneflok, fokus på uddannelse, vægt på børnenes egne udtryk samt opmærksomhed fra forældrene. Tegningerne viser også at børnene har modtaget tegneundervisning, og man må derfor gå ud fra at tegneundervisning også er blevet værdsat højt i tiden. 

DESUDEN DEMONSTRER DISSE BØRNETEGNINGER  en meget vigtig pointe: Børnetegninger drejer sig altid om et et forhold mellem barnet og EN voksen/ voksenverden igennem tegning. 


Læs mere om Børnetegningerne og The Darwin Manuscripts Project her.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar