fredag den 4. december 2015

BØRNETEGNING FRA DEN SPANSKE BORGERKRIG - Børnetegningen i et historisk perspektiv

Tegning af 10årige Rafael Barber. Udført i perioden 1936-38.
Kilde: Southworth Spanish Civil War Collecion housed in the Mandeville Special Collections Library at UC San Diego.
TO TREDIEDELE AF PAPIRET er fyldt med 23 flyvemaskiner, tegnet fra forskellige vinkler og i forskellige størrelser. På nogle fly er propellerne synlige. Flyene synes forbundet af stiplede linier fra fly til fly og på kryds og tværs. På flere af flyene er der synlige hagekors.

UNDER ALLE FLYENE ses konturerne af et bjergfyldt landskab, der beskyttende omkranser fem huse og en gammel borg - en by.

FLYENE er i bevægelse. Elleve af dem er formentlig i færd med at dykke ned af. De stiplede linier kunne angive bevægelsen af flyene. En stor kontrast til det stille stenlandskab forneden. De stiplede linier kan også angive bomber, der falder eller beskydning flyene imellem.

DER ER INGEN MENNESKER i byen.Måske er de indendøre, måske er de flygtet, måske er de døde. Al handling foregår i luftrummet ovenover. I nogle af flyene kan man se små cirkler, der kan opfattes som hoveder, hvilket kunne antyde at der foregår en krig mellem flyene i himlen.

VI VED OM RAFAEL BARBER, at han blev evakueret fra en krigszone til en koloni kun for børn, Colonia Eccolar i Castellón i Spanien. Han har tegnet med blyant, og han har behersket perspektiv-tegning og komposition ret godt. Han har rettet på nogle af flyene. Vi ved ikke om han overlevede borgerkrigen, om han blev forenet med sine forældre igen og på hvilken måde krigsoplevelsen mærkede ham. Hans lærere indsamlede børnenes tegninger, der blev sendt til udlandet og udstillet. I 1938 udkom bog They Still Draw om de spanske børns børnetegninger fra krigen med forord af den amerikanske forfatter Aldous Huxley.

MEN BARBERS BØRNETEGNING er en af de tegninger, der har fascineret flest i samlingen på 634 Børnetegninger i Mandeville Special Collections Library at UC San Diego. Og det har den på grund af tre ting: Den enkle komposition, perspektivet samt den tilsyneladende nøgterne og på en konfliktfyldt måde usentimentale atmosfære i billedet.

VI VOKSNE HAR SÅ TRAVLT med at bestemme, systematisere og skemalægge måden børn tegner på. I virkeligheden burde vi begynde at undersøge receptionen af tegningerne, altså hvordan voksne opfatter børns tegninger. For børn tegner altid til en (ofte implicit) voksen. I Barbers tilfælde blev børnene specifikt sat til at tegne deres erindrede krigsoplevelser.

HER SES DET HELE på en afstand fra jorden. Af et par øjne der ikke er involveret i begivenheden. Vi ved ikke præcist, hvad 10årige Rafael fortæller om i denne tegning. Det er sandsynligt, at han beskriver og gengiver et bombardement, han selv har oplevet. At denne sværm af larmende maskiner er dukket op som sort sol over hans by. At maskinerne har været hurtige og igen og igen og igen er dykket ned, har beskudt byen eller kastet bomber over den. Og at han har været frastødt af det, samtidig med at han har været fascineret af deres hurtighed, tekniske overlegenhed og deres totale beherskelse og magt. Han har også ladet dem få magten på papiret.

DER ER OGSÅ EN STOR KONTRAST mellem bjergenes bløde linier og flyenes skarpe kanter. Og en implicit kontrast mellem naturen på jorden og teknikken i luften. Som jeg har skrevet, så er det sandsynligt at tegningen bygger på en oplevelse, barnet selv har haft. Men vi ved det ikke. Det er også muligt, at tegningen er inspireret af fotografier eller lærebogstegninger af fly. Og at landskabet er 'sat på' for at afslutte tegningen - eventuelt for at tilfredsstille læreren.

VI SER INGEN LIG, INGEN BLOD, INGEN LEMLÆSTELSER og ingen døde. Og det er faktisk opsigtsvækkende. Der er ingen tvivl om, at flyene er det centrale i tegningen. Tegningen virker som en neutral og nærmest skematisk registrering af flyene og deres bevægelser. Og ikke af konsekvenserne af deres handlinger. Gru, rædsler, panik og angst samt stilheden da de er fløjet væk, må vi selv lægge til.


I denne måned undersøger jeg Børnetegningen og de konventioner der knytter sig til denne. 
Læs med her:
Kunstformidlerens undren
KÆRT BARN MANGE NAVNE
BØRNETEGNINGER ER IKKE ALTID PÅ PAPIR
NAZITEGN PÅ FLYET

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar