torsdag den 11. maj 2017

ANGSTEN FOR AT BLIVE SNYDT # 1

En forfalskniug af et Kandinsky-maleri, med en forfalsket dokumentation.
Bag parret på billedet har man sat det falske billede ind.
DER ER TO FAKTORER, DER SPILLER EN VÆSENTLIG ROLLE i opfattelsen af moderne kunst i vore dage: Respekten for værdi og angsten for at blive snydt. Måske hænger det sammen med et for lille fokus på en bredere formidling af moderne kunst i vores verden. Måske vokser generationer op UDEN en introduktion til samt en forståelse og respekt for moderne kunsts teknikker, historie og greb.

HVIS MAN IKKE HAR NOGEN VIDEN, man kan læne sig op af, når man ser den nye kunst, så må man gribe efter hvad man har: en naturlig skepsis. Er man ikke imponeret af det tekniske i værket, og kan man ikke forstå konceptet, er følgen ofte at man siger: Mit barn (eller barnebarn) kunne udføre det værk! Det man siger her, er i virkeligheden at kunsten er Kejserens Nye klæder, men man lader sig ikke snyde. For alle er bange for at blive snydt!

DER ER OGSÅ MANGE DER, NÅR DE SER ET KUNSTVÆRK DE IKKE FORSTÅR, SPØRGER; Hvad er det værd! Dette kloge spørgsmål viser, at man ikke forstår kunstværket, men at man respekterer hvis markedet beslutter at værket er meget værd. Hvad disse spørgere så ikke er klare over er, at værdi-sætninge og kunsthandels-markedet er ligeså ramt af bobler som ejendomsmarkedet. Gallerister og kunstsamlere kan samarbejde om at booste en bestemt kunstner eller værker fra en bestemt periode for at give deres samling en større værdi.

ANGSTEN FOR AT BLIVE SNYDT er vel egentlig Moderne kunsts Akilleshæl. Og den bunder i usikkerhed. For hvis man synes om et kunstværk, er det så ikke ligegyldigt om det ikke er mange penge værd. Hvis man havde købt den forfalskede Kandisky (billedet foroven), så havde man vel gjort det fordi man kunne lide den. Hvis man kan finde ud af at nyde kunst og ikke blot nyde kunstens økonomiske værdi, så behøver man jo ikke at være bange for at blive snydt.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar