torsdag den 16. maj 2013

Ugens Kunsthistorie: DEN OVERSETE SURREALIST ELSA THORESEN


FEST HOS SURREALISTERNE. Avisudklip fra slut 1930erne.
 
DE FLESTE KENDER SURREALISTEN VILHELM FREDDIE. Mange ved også at  kunstnerne Richard Mortensen, Ejler Bille og Vilhelm Bjerke Petersen arbejdede surrealistisk. Der er formentlig også en del, der kender til kunstneren Rita Kernn-Larsen og hendes surrealistiske virke. Men det er de færreste der ved hvem Elsa Thoresen (1906-1994) er. Og dét på trods af, at Elsa Thoresen arbejdede surrealistisk i Danmark fra 1935 til 1944, og i den grad bidrog til den figurative del af den danske surrealisme.

Udsmykning i beboelsesejendom 1939. Vilhelm Bjerke Petersen og Elsa Thoresen.
Fotografi: Ida Wang
JEG KENDER TIL KUNSTNEREN ELSA THORESEN, fordi jeg i mange år har beskæftiget mig med den danske surrealisme. For ca. 4 år siden opdagede jeg at den store udsmykning i ejendommen Ved Volden fra 1939, der hidtil havde været tilskrevet Vilhelm Bjerke Petersen alene, faktisk også var udført af Elsa Thoresen (ni ud af tolv udsmykninger er også signeret af hende). Da jeg gravede i materialet, fandt jeg fotografier der viser, at hun assisterede Bjerke Petersen i udsmykningen af Højdevangens Skole (1932-1938).

Bjerke Petersen og Thoresen under arbejdet med udsmykningen af Højdevangens Skole. Uden årstal.

MIN INTERESSE FOR THORESEN blev født af min undren over at en kunstner kan gå mere eller mindre i glemmebogen eller blive næsten overset i portrættet af en periode og en bevægelse. Mange faktorer har spillet ind, men en af de vigtigste faktorer er også at hun har accepteret dette. På trods af at hun formentlig har kæmpet rigtig mange kampe for at blive uddannet - endda i udlandet - og det faktum at hun faktisk har en lang uddannelse bag sig, så har hun alligevel tilsidst opgivet.

ELSA THORESEN blev født 1. maj 1906 i USA. Hendes forældre var nordmænd, og formentlig derfor rejste hun tilbage til Norge for at blive uddannet. Hun gik på Kunst- og Kunsthåndværkerskolen i Oslo fra 1924 til 1927, og derefter på Kunstakademiet i Oslo fra 1927 til 1930, afbrudt af et ophold på Académie des Beaux-Arts i Bruxelles 1927-1929.

I OSLO stiftede Elsa Thoresen bekendtskab med flere af de surrealistiske kunstnere fra Sverige og Danmark, som hun også udstillede sammen med. Elsa Thoresen og Vilhelm Bjerke Petersen bliver forelskede og siden gift og fra 1935 til 1944 bor hun i Danmark. De får to børn, men i 1944 må familien flygte til Sverige. Efter krigen rejser de til USA, men efter et år rejser Bjerke Petersen tilbage til Sverige. Elsa Thoresen gifter sig senere igen i USA.

JEG KENDER IKKE TIL VÆRKER af Thoresen fra før begyndelsen af 1930erne, men hun har i et interview udtalt at det var Bjerke Petersen der fik hende til at male surrealistisk. Så jeg gå ud fra at hun har malet anderledes inden da, men jeg aner ikke hvordan.

DER ER DESVÆRRE IKKE mange af hendes værker, der er offentligt tilgængelige, og der er ikke skrevet meget om hende. Derfor er det primært hendes malerier fra danske og svenske museer, samlinger og kataloger, hendes offentlige udsmykninger samt de få værker der er tilgængelige på nettet, jeg kender til.  Og de er stort set alle fra 1935 og frem til ca. slut 1950erne. De værker der findes i Danmark er stort set allesammen malet i perioden 1935 til 1943, og de er allesammen figurativt surrealistiske. De senere malerier bevæger sig over i en abstraktion, men har stadig et ekko af genkendelige motiver fra hendes surrealistiske periode, bla. træsstammerne og klippelandskabet. Der kommer noget New Age-agtigt og vældig konstrueret ind i hendes senere malerier.

Elsa Thoresen: Bjerke Maler. 1937.
 
THORESENS SURREALISTISKE MALERIER er blevet beskrevet som poetiske, og det er da også rigtigt, at de har en meget fin og afstemt farveholdning, samt at kompositionerne ikke er overlæssede. De er ikke så store, men besidder en fin psykologi. Hendes portræt af ægtefællen "Bjerke Maler" er et meget rammende portræt (på trods af eller netop fordi, han står med ryggen til).

DER ER mange årsager til at vi ikke har den store viden om kunstneren Elsa Thoresen. Efter 2. verdenskrig rejser hun tilbage til sin familie i USA og har ikke megen kontakt med kunstscenen i Danmark. Hun er repræsenteret på et par internationale udstillinger om surrealismen i 1970erne og 1980erne, og også på den fantastiske udstilling DEN FORVANDLEDE DRØM Surrealismen i 30erne Paris-København-Malmø på Kunstforeningen Gl. Strand i 1997.

MEN I DANMARK har vi altid været - og er vi stadig - mere optagede af splittelsen i den danske surrealistiske gruppe i 1934, med Ejler Bille og Richard Mortensen på den ene side og Vilhelm Bjerke Petersen på den anden side. Og i denne fortælling har der ikke rigtigt været plads til at skrive om de kvindelige kunstnere. Men forhåbentlig ændrer dette sig nu.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar