tirsdag den 15. maj 2012

Ugens Kunsthistorie: DANSK MONUMENTALMALERI

Udsmykning af Højdevangens skole. 2. sal. 1932-39. Vilhelm Bjerke Petersen

TITLEN PÅ UGENS KUNSTHISTORIE
klinger lidt underligt. Dansk Monumentalmaleri findes det overhovedet? Der er i hvert fald ikke skrevet meget om den genre. Historisk er der ikke tradition for de store udendørs murmalerier i Danmark. Men med grafittiens ankomst og gadekunstens udvikling samt den eksplosive interesse for disse fænomener, er der så meget desto større grund til at ridse det danske monumentalmaleris historie op. For netop grafitti og gadekunst arbejder under de samme vilkår som monumentalmaleriet og er på den måde forbundet.

Der eksisterer faktisk en tradition for monumentalmaleri i Danmark. Formentlig på grund af det danske klima er de fleste eksempler på dansk monumentalmaleri - indtil fornylig placeret indenfor - med få undtagelser som jeg vil vende tilbage til. Ved 'monumentalmaleri' forstår jeg de store maleriske udsmykninger af bygninger, for således har det udviklet sig: Monumentalmaleriet i Danmark har været og er indtil de sidste 10 år tæt forbundet med bygningsudsmykninger.

Dette betyder, at mange af de danske eksempler på monumentalmaleri unddrager sig prædikatet 'kunst i det offentlige rum' - og dermed også beskyttelsen samt måske det vigtigste synligheden. De danske eksempler på monumentalmaleri befinder sig oftest i bygninger, der er halvoffentlige eller helt lukkede for offentligheden. Og det man ikke kan se, det eksisterer jo nærmest ikke!

I Norge er der historisk en stærk tradition for monumentalmaleri - ja endda en hel bevægelse kaldet Freskoepoken der går fra 1918 til slutningen af 1950erne. En af de ledende skikkelser var Professor Axel Revold (1887-1962). I Danmark har vi også en tradition, den ser måske bare ikke så sammenhængende ud, fordi vi kategoriserer kunstværkerne som eksempelvis kalkmalerierudsmykninger, gavlmalerier, reklamer og gadekunst. Men sidder kunstværket fast på et byggeri - hvad enten det er udenfor eller indenfor så er det monumentalmaleri.

Detalje. Kalkmaleri i Vester Broby Kirke.
De ældste danske eksempler på monumentalkunst er kalkmalerierne i kirker som Vester Broby Kirke. Kirken er fra ca. 1100-tallet og malerierne er malet i flere omgange fra 1150 til 1400-tallet.
Af udvendige udsmykninger i den helt store skala er der Jørgen Sonnes (1801-1890) frise på Thorvaldsens Museum fra slutningen af 1840erne.  Museet blev bygget fra 1839 til 1848 og arkitekten var M.G. Bindesbøll (1800-1856). Fra nyere tid er der eksempelvis Poul Gernes (1925-1996) udvendige udsmykning af Palads Biografen fra 1989.


Af gavlmalerier er der eksempelvis Hans Scherfigs (1905-1979) mælkereklame fra 19962 og af nyere dato gavludsmykningerne af Mjølnerparken fra 2010. Og så er der gadekunsten der boltrer sig på facader og murer og gavle og også er blevet et så anerkendt fænomen at gadekunstnere inviteres til at udsmykke gavle. Af indvendige udsmykninger er der Poul Gernes udsmykning af Herlev sygehhttp://gernes.dk/decor/index.phpus fra 1968-1976 og af nyere dato Malene Landgreens udsmykning af Tv-Byen.

Med dette indlægge vil jeg indlede en serie af Kunsthistorier om dansk monumentalkunst.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar