tirsdag den 15. maj 2012

Ugens Kunsthistorie: UDSMYKNINGEN AF HØJDEVANGENS SKOLE

Detalje fra Højdevangens Skole. Udført i perioden 1932-39 af Vilhelm Bjerke Petersen assisteret af Elsa Thoresen.


VILHELM BJERKE PETERSEN (1909-1957) er en af de danske kunstnere der fra begyndelsen af sin karriere var optaget af monumentalmaleriet. Allerede i 1930 som 21-årig udførte han en større malerisk udsmykning på Birkerød skole. I 1932 fik han en udsmykningsopgave i trapperummet på Højdevangens Skole på Amager. Udsmykningen blev financieret af Ny Carlsberg Fondet. Den stod først færdig i 1939, og på en del af udsmykningen deltog også hans hustru kunstneren Elsa Thoresen (1906-1994).


De to kunstnere studerede begge på kunstakademiet i Norge under professor Axel Revold (1887-1962). Netop Revold betød meget for især Bjerke Petersen og inspirationen fra Revold er tydeligst i netop udsmykningen på Højdevangens Skole. Udsmykningen financieredes af Ny Carlsberg Fondet.


Inspirationen til udsmykningen på Højdevangens Skole er tydeligvis fra Axel Revolds meget smukke og betagende udsmykning Bergen Børs (1921-23). Temaet for udsmykningen i Bergen Børs er 'vareudveksling' altså køb og salg på forskellige niveauer, og den fremstiller Bergen som en international handelsby. Revold gik i lære hos netop Henri Matisse i Paris (1908-10), hvilket tydeligt ses i Bergen Børs.
Detalje.
Højdevangens Skole


Axel Revold var en vigtig del af den utroligt spændende periode med monumentalmaleri i norsk kunst der kaldes Freskoepoken (1918 - til slutningen af 1950erne). Andre involverede kunstnere var Per Krogh og Alf Rolfsen. Offentlige bygninger blev udsmykkede af kunstnere, bl.a. rådhuse, sygehuse og børser.


Udførelsen af udsmykningen på Højdevangens skole strækker sig over en længere periode (syv år) og i netop denne periode bevæger Vilhelm Bjerke Petersen sig fra den abstrakte surrealisme over i den figurative surrealisme. Men der er intet spor af surrealisme i udsmykningen på Højdevangens Skole. Til gengæld kan man se en afprøvning af forskellige former for realisme - fra det meget stiliserede til det nærmest nyrealistiske.

Detalje.
Højdevangens Skole
I udsmykningen af Højdevangens skole kan man også tydeligt se inspirationen fra Revold. Når man ser den måde kroppen på den lille dreng på stranden er komponeret af Bjerke Petersen, ser man både Revolds stil og bag den aner man et ekko af Matisse. Også i udsmykningen på Højdevangens skole er vareudveksling et tema, dog synes 'livet ved vandet' at være det overordnede tema.

Udsmykningen af Højdevangens skole består af to dele, der befinder sig på hver sin etage. Den nederste etage er den tidligste udsmykning, og det er denne der i komposition og tematik minder meget om Revolds Bergen Børs.
Detalje.
Højdevangens Skole
Udsmykningen på Højdevangens Skole er udført på lærred der er limet på væggen. Den er ikke beskyttet af glas og det er utroligt at den alligevel er så velholdt, når man tager dens placering på en skole i betragtning.


Sideløbende med Højdevangens Skole udfører Vilhelm Bjerke Petersen og Elsa Thoresen en stor surrealistisk udsmykning på Christianshavn i ejendommen Ved Voldens 13 opgange, der også står færdig i 1939. Desuden udfører han alene en udsmykning af en kantine og en børnehave.


Efterfølgende udfører Bjerke Petersen en række udsmykninger af trappeopgange i to andre boligejendomme på henholdsvis Frederiksberg og Østerbro. Efter 2. Verdenskrig bosætter han sig i Sverige, hvor han udfører to udsmykninger i henholdsvis Halmstads bibliotek (1953) og sportshal (1955).

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar