søndag den 9. december 2018

HENK PEETERS

Henk Peeters: 5 stykker vat (1962).
Bomuldsvat på sortmalet baggrund.
DEN NEDERLANDSKE KUNSTNER HENK PEETERS (1925-2013) var en del af en generation af unge europæiske kunstnere der forsøgte at skabe en kunst, der passede til en samtid som de definerede som en moderne højteknologisk tid. I Frankrig dannedes kunstnergruppen Nouveau realistes med Yves Klein som frontfigur, og i Tyskland opstod gruppen Zero.

I VÆRKET 5 stykker vat fra 1962 viser Peeters hvad intentionen er. Baggrunden er malet sort, og  ovenpå er vattet sat i fem lige lange horisontale linier. Værket er fladt og kan hænge på væggen, og kan derfor tage et maleris plads. Det er formålsløst og det pynter. Dette billede er resultatet af en ekstrem reduktion af fænomenent maleri. Der er ingen genkendelige udtryk for individualitet. Til gengæld er det tænkt som en prototype, så kunstneren kan udlicitere produktionen af værket til en fabrik. Dette billede er  alt hvad et abstrakt ekspressionistisk kunstværk ikke er. Peeters ønskede at skabe kunst på nulpunktet! Nulpunktet af hvad man på daværende tidspunkt bettragtede som kunst.

PEETERS VAR EN DEL AF DEN NEDERLANDSKE KUNSTGRUPPE NUL. 'Nul' betyder også på nederlandsk 'nul' og 'ingenting'. Gruppen bestod udover Peeters af kunstnerne Armando, Jan Schoonhoven og Jan Hendriekse. Karakteristisk for Nul-kunstnernes kunst var brugen af moderne materialer og inddragelsen af beskuernes sanseapparat i kunsten. Kunstnerne arbejdede sammen til ca 1966.

NUL-KUNSTNERNE var optaget af spørgsmålene 1) Hvad er kunst? 2) Hvordan kan kunsten være en reflektion af samtiden? og 3) Hvad er kunstnerens rolle? Henk Peeters og hans kolleger var åbne for en søgen efter svar på disse spørgsmål og de var åbne for at denne søgen kunne foregå sammen med beskueren/publikum. Deres kunst var både en slags forslag til, hvordan man kan bruge industrielle materialer og samtidig forslag til andre eller alternative kunstskabelsesprocedurer.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar