fredag den 15. maj 2020

HVORDAN OPDAGER MAN NY KUNST?

NÅR MAN ER VILD MED BILLEDKUNST er det fantastisk at opdage nye kunstværker og kunstnere man aldrig har set eller hørt om før. I tørkeperioder - hvor der er langt mellem de nye opdagelser - begynder man at undersøge hvilke kriterier 'de nye' har tilfælles. Overordnet set, handler det jo om tilgængelighed, dvs. at der er kunstnere man ikke har kendskab til fordi de ikke er blevet vist de steder man frekeventerer eller der ikke er skrevet om dem, eller at dét der er skrevet om dem, ikke findes på de sprog man behersker. 

FOR KUNSTHISTORIERs vedkommende gælder der primært tre kriterier i forhold til nye kunstopdagelser: 1) Kunstnerne kommer fra lande udenfor vest-europa og til dels USA, 2) Kunstnerne er født efter 1980 eller 3) kunstnerne har været aktive i verdensbegivenheder, som Danmark ikke har været involveret i (fx. krige). 


KRITERIE 1 har Kunsthistorier nu været intensivt opmærksom på de sidste tre år. Det var derfor vi begyndte målrettet at undersøge kunst og kunstnere fra andre verdensdele. Dette arbejde resulterede bl.a. i opdagelsen af Aubrey Williams (Guyana 1926-90), Georgette Chen (Kina 1906-93) - og i april 2020 Ana Mercedes Hoyos (Columbia 1942-2014). I KUNSTHISTORIERs månedlige oversigter over kunstneres fødselsdage, forsøger vi at sørge for, at der er kunstnere med fra hele verden. Men ikke alle kunstneres biografiske fakta er tilgængelige. Dette gør sig især gældende for de kvindelige kunstneres vedkommende. 

KRITERIE 2 er vanskelig, da det traditionelt tager en del år at slå igennem i sit eget lands kunstscene og først derefter slår man igennem på den internationale kunstscene. Men dette har ændret sig. Når museumsdirektøren i Chicago har set noget godt, lægges det op på instagram, så vi både i Singapore og København kan følge med i hvad der sker. For 2-3 år siden opdagede vi kunstneren Jordan Casteel (USA 1989) og i begyndelsen af 2020 opdagede vi Tschabalala Self (USA 1990). 

KRITERIE 3 er interessant, fordi det både dækker eksempelvis afro-amerikansk kunst og kunsthistorie samt krigsbegivenheder som 1. Verdenskrig. Under 1. Verdenskrig fik udvalgte kunstnere i Storbritanien bestillingsopgaver. Mandlige kunstnere skulle dokumentere krigen i felten, og kvindelige kunstnere fik til opgave at dokumentere krige på hjemmefronten. Et eksempel på dette er Victoria Monkhouse (UK 1883-1970).

NATURLIGVIS - og heldigvis - er det ikke alle nye kunstnere man opdager, hvis man følger disse kriterier. Nysgerrighed er nødt til at være drivkraften. KUNSTHISTORIER opdagede at kunstneren Stanley Spencers første hustru Hilda Spencer (UK 1889-1950) var billedkunstner. Og med lidt mere forskning kom det frem, at hun er ud af familien Carline bestående af flere billedkunstnere. Bl.a. var hendes to brødre Richard (UK 1896-1980) og Sydney Carline (UK 1888-1929) begge kunstnere der malede under 1. Verdenskrig. Den ene opdagelse fører gerne den anden og den tredie med sig!

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar