fredag den 9. marts 2018

HOW THE OTHER HALF LIVES: Eric Fischl

Eric Fischl (6. marts 1948): "A Visit ti/ A Visit From/ The Island", 1983. Maleri. Whitney Museum of american art.
DETTE MALERI FRA 1983 AF ERIC FISCHL, viser to vandscener. Vi ved ikke om det er det samme vand, om det foregår det samme sted eller i den samme tidsperiode, men maleriet virker utroligt vedkommende idag. Sammenstillingen af afslapning og lyst-fyldte aktiviteter på den ene side, og nød og desperation på den anden side, er så aktuel som aldrig før.

DET HAR ALDRIG VÆRET FISCHLs intention at male et politisk billede eller et maleri der kommenterede på en samfundssituation. Fischls maleri har et realistisk afsæt, men synes også at være karakteriseret af både en stor tomhed. Det er som om det de primært udstiller er tilværelsens ulidelige ligegyldighed overfor følelser og engagement i tilværelsen.

I 1980ERNE SKETE DER NOGET NYT på kunstscenen. Interessen for maleri blandt kunstnerne vendte tilbage. Man talte om 'det nye maleri' og genkomsten af maleriet. maleriet havde jo aldrig været væk, men de yngre kunstnere vendte tilbage til maleriet som et delvist oprør mod de konceptuelle, minimalistiske og politiske tendenser der havde domineret den vesterlandske kunstscene i 1970erne.

KARAKTERISTISK FOR 1980'ER MALERIET er det figurative, de store brede penselstrøg, simplificerede figurgengivelser og grimme farver. Det kunne ligne ekspressivt maleri, men disse malerier var tømt for følelser og dyrkede istedet det distancerede og ironiske, og som hos Fischl tomheden.

A VISIT TO/ A VISIT FROM / THE ISLAND er på en eller anden måde blevet overhalet af samfundsudviklingen. I 1983 var dette maleri lidt parodisk og absurd. Man opfattede det som et maleri der - på trods af referencerne til det fortællende maleri - alligevel var løsrevet fra en fortælling der kunne give det mening. Sammenstillingen af de blege turisters badeferie og de udmattede eller druknede brune kroppe på en strand er idag en virkelighed langs Europas middelhavskyster.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar