søndag den 4. juli 2021

STATUS PÅ REGISTRERING AF BILLEDKUNSTNERES FØDSELSDAGE 2017-2021

Wayne Thiebaud (USA 1920): Lipstick Row (1964).
Maleri. Olie på lærred.

HVORFOR ER DET INTERESSANT MED BILLEDKUNSTNERES FØDSELSDAGE? 

Man kan jo med rette argumentere for at en billedkunstners fødselsdag er en privat sag. Og mange billedkunstnere vælger at holde denne dag for dem selv - især kvindelige billedkunstnere. Men en fødselsdag er jo en dag, hvor man kan fejre den person der er født ved at give vedkommende opmærksomhed. 

DA KUNSTHISTORIER BEGYNDTE med fødselsdagsregistreringerne i 2017 var dette forklaringen: 
"Men kunstnernes fødselsdag eller fødselsår kan være årsag til eller falde sammen med og forklare nye udstillinger, nye udgivelser eller endda nye film om dem og deres værker. Desuden er det en dejlig tilfældig måde at fortælle historier om kunsten på - uaktuel og aktuel på een gang. Her er kunstnere fra forskellige tidsperioder, af forskellige nationaliteter, med forskellige specialer og af begge køn" (Januar 2017)
Da vi begyndte at indsamle fødselsdatoerne, var det først og fremmest for at finde en anledning til at fejre kunstnerne i en anden formidlingsramme end stil, tema og periode. Hurtigt ændrede projektet sig dog til at have fokus på også at vise billedkunstnere frem, der ikke er kendt i offentligheden. Derfra var der ikke langt til at have fokus på køn og den urimelige forskel der er i antallet af registrerede mandlige billedkunstnere og registrerede kvindelige billedkunstnere. Tallet er desværre på trods af øget fokus nogenlunde stabilt omkring 4 mandlige billedkunstnere pr. 1 kvindelige billedkunstner.  I juli måned 2017 var der registreret 55 billedkunstner heraf var de 12 kvinder. I juli måned 2021 er der registreret 122 billedkunstnere, heraf er de 33 kvindelige billedkunstnere.

IDAG ER FØDSELSDAGSREGISTRERINGERNE blevet et fantastisk redskab til også at se på hvordan billedkunstnerne fordeler sig tidsmæssigt og geografisk. Det er overvejende billedkunstnere fra 1800 og 1900-tallet, der registreres og andelen af nulevende billedkunstnere er forsvindende lille. I juli 2017 var der 10 nulevende billedkunstnere registreret, i juli 2021 er der 33. 

DET ER STADIG PRIMÆRT  billedkunstnere fra USA og Europa der registreres, men med øget fokus, er der nu også flere kunstnere med fra andre verdensdele. I juli måned 2017 var der udover de europæiske også registreret billedkunstnere fra USA, Rusland, Mexico, Korea, Argentina og Brasilien. I juli måned  2021 er der også registreret billedkunstnere fra Canada, Japan, Ecuador, Australien, Indonesien, Nigeria, Indien, Ethiopien og Uruguay. 

SELVFØLGELIG afspejler disse registreringer primært  KUNSTHISTORIERs egen geografiske placering og opmærksomhedshorisont. Når vi alligevel deler dem, skyldes det at de samtidig afspejler de generelle tendenser og udviklinger i både kunstverdenen og samfundet.

2 kommentarer:

  1. Great post. I used to be checking constantly this weblog and I'm impressed! Extremely useful information.

    Regards,
    Online Dissertation Help

    SvarSlet